[1]
Є. І. Масленніков і О. Ю. Чуйко, «Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 15, вип. 2(33), с. 45–62, Січ 2018.