[1]
Т. І. Єгорова-Гудкова, О. Є. Звірков, і В. І. Білобородько, «Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 18, вип. 1(41), с. 84–97, Лип 2019.