[1]
Гайворонськa І. В. і О. А. Гринюк, «Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 18, вип. 1(41), с. 135–152, Лип 2019.