[1]
О. О. Шеремет, «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 18, вип. 2(42), с. 171–185, Вер 2019.