[1]
Р. А. Дименко, «ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 18, вип. 3(43), с. 200–216, Груд 2019.