[1]
Кузнєцов Е. A. ., «Інноваційна парадигма професійної системи менеджменту в ХХІ столітті (інтегральність, сингулярність, соціокультурний контекст)», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.