[1]
В. Захарченко, Т. Метіль, і І. . Максимчук, «Комплексна оцінка ефективності діяльності господарського суб’єкта на основі аналізу його фінансової звітності за допомоги збалансованої системи показників», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.