[1]
В. М. Запорожан, В. Г. . Марічереда, Т. О. Рекун, і О. В. . Казимір, «Аналіз впливу освітнього середовища на формування навчальної та професійної мотивації здобувачів вищої освіти медичних університетів», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.