[1]
Я. Є. . Гончаренко, «Сучасний стан та перспективи вирішення проблеми поводження з відходами в Україні у контексті активізації інтеграційних процесів», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.