[1]
І. Ю. . Гайворонська, О. Є. . Масленніков, і . К. Ю. Гладуніна, «Теоретичні аспекти управління підприємствами туристичних дестинацій в умовах глобальних викликів», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.