[1]
С. В. Онешко, «Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.