[1]
С. О. Крамський, Н. Ю. . Ширяєва, і О. В. . Захарченко, «Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих організацій», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 20, вип. 3(49), Жов 2022.