[1]
Ю. В. Робул, О. В. Садченко, і К. О. Литвиненко, «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА НА МАКРОРІВНІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 21, вип. 2(51), с. 137–148, Бер 2023.