[1]
Є. В. Михайлова і Н. Б. Савіна, «ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ», РЕК, т. 21, вип. 3(52), с. 209–220, Бер 2023.