[1]
О. В. Гривківська, Ю. Г. Левченко, і М. Р. Кунов, «ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 22, вип. 2(54), с. 68–77, Лис 2023.