[1]
Є. І. Масленніков, Т. Г. Доброва, і Р. Г. Кіртока, «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ», Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр., т. 22, вип. 2(54), с. 114–128, Лис 2023.