Єгорова-Гудкова, Т. І., О. Є. Звірков, і В. І. Білобородько. «Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави». Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, т. 18, вип. 1(41), Липень 2019, с. 84-97, doi:10.18524/2413-9998.2019.1(41).173519.