Власенко, В. А. «ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, т. 21, вип. 3(52), Березень 2023, с. 49-64, doi:10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783.