Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Анонси http://rinek.onu.edu.ua/ <p>Збірник наукових праць <em><strong>«Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління»</strong></em> є друкованим рецензованим науковим виданням, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.</p> <p><strong>Тематика публікацій охоплює питання:</strong> <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <ul> <li>економічних та управлінських аспектів розвитку соціально-економічних систем;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>форм та методів функціонування ринків та взаємодії їхніх учасників; формування та розвитку механізмів управління на мікро- та макрорівнях;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>моделей розвитку економіки та підприємств;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>механізмів інноваційного розвитку та трансферу технологій;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>функціонування та покращення системи економічної та управлінської освіти в Україні, розвитку управлінського капіталу та професіоналізації управлінської діяльності. <span class="Apple-converted-space"> </span></li> </ul> <p>Наказом Міністерства освіти і науки України <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-07052019-612-pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad-vid-23-kvitnya-2019-roku" target="_blank" rel="noopener">№ 612 від 07.05.2019 р.</a> збірник внесено до <strong><u><a href="https://nfv.ukrintei.ua/view/5d00c8cee9c40f75de6888e3" target="_blank" rel="noopener">категорії «Б»</a></u></strong> <strong>Переліку наукових фахових видань України</strong> в галузі <strong>«Економічні науки»</strong> за спеціальностями <strong>051 </strong>–<strong> Економіка</strong>, <strong>073</strong> – <strong>Менеджмент</strong>, <strong>075</strong> – <strong>Маркетинг</strong>.</p> <p><strong>Засновник та видавець:</strong> <a href="http://onu.edu.ua/uk/" target="_blank" rel="noopener">Одеський національний університет імені І. І. Мечникова</a></p> <p><strong><span style="color: #000000;">Збірник реферується та індексується в таких базах даних: </span></strong></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=rectpu" target="_blank" rel="noopener">«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</a></p> <p><a href="http://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=44592" target="_blank" rel="noopener">Index Copernicus International Journals Master List</a></p> <p><a href="http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login" target="_blank" rel="noopener">Ulrich’s Periodicals Directory</a></p> <p><a href="https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&amp;as_epq=&amp;as_oq=&amp;as_eq=&amp;as_occt=any&amp;as_sauthors=&amp;as_publication=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&amp;as_ylo=&amp;as_yhi=&amp;hl=uk&amp;as_sdt=1%2C5" target="_blank" rel="noopener">Google Академія</a></p> <p><a href="https://doaj.org/toc/2413-9998?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222413-9998%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D" target="_blank" rel="noopener">Directory of Research Journals Indexing (DRJI)</a></p> <p><a href="https://doaj.org/search/journals?ref=quick-search&amp;source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%222413%5C%5C-9998%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%7D%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D" target="_blank" rel="noopener">Directory of Open Access Journals (DOAJ)</a></p> <p><a href="https://www.crossref.org" target="_blank" rel="noopener">CrossRef</a></p> <p><a href="https://ouci.dntb.gov.ua" target="_blank" rel="noopener">Український індекс наукового цитування (OUCI)</a></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=REF&amp;P21DBN=REF&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%9671950" target="_blank" rel="noopener">«Україніка наукова»</a></p> uk-UA вт, 16 січ 2024 18:29:35 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Реєстрація збірника "Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління" як друкованого медіа http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1666 http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1666 вт, 16 січ 2024 18:29:35 +0200 Експертна оцінка збірника в ICI Journals Master List за 2022 рік http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1626 http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1626 сб, 28 жов 2023 11:25:53 +0300