Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:


Статус в Україні

Видання "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ №19765–9565Р від 15.03.13 р. (копія свідоцтва)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку