Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Інформація про автора

Євдокімова, О. М., Одеська державна академія будівництва та архітектури