Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 1/1 (2014) Особливості оцінювання економічності системи управління персоналом промислових підприємств. Анотація  PDF
О. П. Гурченков
 
Том 18, № 1(41) (2019) Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму Анотація  PDF
І. В. Гайворонськa, О. А. Гринюк
 
Том 19, № 2(45) (2020) ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ КРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА ЙОГО РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація  PDF
Є. І. Масленніков, А. О. Гусєв
 
Том 19, № 1(44) (2020) ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ Анотація  PDF
О. І. Полотнянко
 
Том 19, № 1(44) (2020) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
В. В. Лаптєва
 
Том 19, № 1(44) (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ГНУЧКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація  PDF
А. Г. Іващенко
 
Том 19, № 1(44) (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
В. І. Захарченко, М. М. Меркулов
 
Том 15, № 1(32) (2016) КІБЕРНЕТИКО-СИНЕРГЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ Анотація
Е. Е. Мазур
 
Том 18, № 3(43) (2019) АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація  PDF
О. В. Жмай, Д. В. Стемблер, Г. О. Злобін
 
Том 15, № 1(32) (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КОМПАНІЄЮ Анотація  PDF
О. М. Коваленко, О. В. Станіславик
 
Том 18, № 3(43) (2019) УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОЇ ЯКОСТІ Анотація  PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 15, № 1(32) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
В. І. Осипов
 
Том 14, № 3 (2015) СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ» Анотація  PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 18, № 2(42) (2019) ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація  PDF
О. Р. Павлович
 
Том 19, № 2(45) (2020) ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ Анотація  PDF
О. І. Полотнянко
 
Том 14, № 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
В. Д. Кубік
 
Том 19, № 2(45) (2020) ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
А. В. Церковна, К. С. Карелова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства Анотація  PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 19, № 2(45) (2020) СТВОРЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНОЇ БАЗИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація  PDF
М. М. Меркулов
 
Том 16, № 2(36) (2017) Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) Анотація  PDF
Володимир Петрович Плавич
 
Том 16, № 1(35) (2017) ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Анотація  Без заголовку
Наталья Миколаївна Столбуненко
 
Том 16, № 1(35) (2017) БИФУРКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ Анотація  Без заголовку
Елена Евгеньевна Мазур
 
Том 16, № 1(35) (2017) ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  XML
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 16, № 3(37) (2017) Криза управління банківською системою та її вплив на економічний стан в Україні Анотація  PDF
Миколай Артемович Заєць
 
Том 16, № 3(37) (2017) Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища Анотація  PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
26 - 50 з 51 результатів << < 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо