Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1(44) (2020) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
О. В. Рудінська, Т. І. Сорокова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки. Анотація   PDF
В. І. Борщ
 
Том 14, № 2 (2015) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Анотація   PDF
В. С. Ніценко, І. А. Дворніков
 
Том 19, № 3(46) (2020) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА IT-ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Захарченко, Д. Ю. Скляров, Д. С. Михайлова
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація   PDF
Ю. М. Проценко
 
Том 15, № 2(33) (2016) Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств Анотація   PDF
Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник
 
Том 19, № 2(45) (2020) ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ЛІБЕРТАРІАНСТВА Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов, З. В. Кузнєцова
 
Том 2, № 1/3 (2015) Професіоналізація менеджменту як фактор формування механізму стійкого економічного розвитку в Україні. Анотація   PDF
Э. А. Кузнецов
 
Том 18, № 2(42) (2019) ПРОЦЕС ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ЗМІН У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Г. В. Разумова
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 1, № 1/1 (2014) Процесі інтелектуалізації сучасної системи менеджменту. Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 2(36) (2017) Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки Анотація   PDF
Микола Артемович Заєць, В. А. Кирилова
 
Том 14, № 2 (2015) РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
 
Том 17, № 2(39) (2018) Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація   PDF   PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк
 
Том 14, № 2 (2015) РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
 
Том 19, № 1(44) (2020) РИНОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. І. Борщ
 
Том 18, № 3(43) (2019) РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕКЛАМИ Анотація   PDF
О. О. Селезньова, Ю. В. Робул, В. В. Шмагіна
 
Том 2, № 1/3 (2015) Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку. Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
Том 1, № 2/2 (2014) Розвиток внутріфірмового підприємництва на диверсифікованих підприємствах. Анотація   PDF
Аль-Шаргі Фахд
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   XML
Тетяна Павлівна Чернявська
 
Том 1, № 2/2 (2014) Розвиток поняття «тіньова економіка» в сучасних умовах. Анотація   PDF
М. М. Меркулов
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація   Без заголовку
О. М. Кравченко, Т. К. Метіль
 
Том 14, № 2 (2015) РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
226 - 250 з 360 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>