Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 1/1 (2014) Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Анотація   PDF
А. Ю. Бойчук
 
Том 18, № 2(42) (2019) АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ КОН’ЮНКТУРИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Анотація   PDF
О. В. Рудінська
 
Том 14, № 2 (2015) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСТВА Анотація   PDF
Е. І. Курганська
 
Том 2, № 1/3 (2015) Аналіз термінології «емоційного маркетингу». Анотація   PDF
Е. Е. Мазур
 
Том 15, № 3(34) (2016) Аналіз управлінських технологій в супермаркетах Анотація   PDF
Ігор В'ячеславович Рибаков
 
Том 14, № 2 (2015) АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТУ Анотація   PDF (English)
В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепелкіна
 
Том 18, № 3(43) (2019) АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
О. В. Жмай, Д. В. Стемблер, Г. О. Злобін
 
Том 18, № 1(41) (2019) Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави Анотація   PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, О. Є. Звірков, В. І. Білобородько
 
Том 1, № 1/1 (2014) Атестація та її види як адміністративно−правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти. Анотація   PDF
В. Г. Чорна
 
Том 16, № 1(35) (2017) БИФУРКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ Анотація   Без заголовку
Елена Евгеньевна Мазур
 
Том 19, № 1(44) (2020) БРАУЗЕРНА КОМП’ЮТЕРНА ДІЛОВА ГРА ЯК ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
В. П. Дюков
 
Том 14, № 3 (2015) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПРАВОМІРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Анотація   PDF
С. С. Андрейченко
 
Том 18, № 3(43) (2019) ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Анотація   PDF
С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць
 
Том 15, № 1(32) (2016) ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. А. Онищенко, О. В. Обнявко, С. Г. Васильєв
 
Том 1, № 2/2 (2014) Вдосконалення комплексних інформаційних систем управління підприємством. Анотація   PDF
Н. І. Ворох
 
Том 1, № 2/2 (2014) Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників ЖКГ. Анотація   PDF
О. В. Бондаренко
 
Том 19, № 2(45) (2020) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
О. О. Шрамко
 
Том 19, № 3(46) (2020) ВЗАЄМОДІЯ МАКРО- І МІКРОРІВНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
І. А. Маркіна, І. В. Шульженко, А. А. Сьоміч
 
Том 18, № 1(41) (2019) Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності Анотація   PDF
Т. М. Копань
 
Том 17, № 1(38) (2018) Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємством Анотація   PDF
В. В. Лаптєва
 
Том 16, № 3(37) (2017) Використання соціально-психологічних методів управління персоналом Анотація   PDF
Олена Володимірівна Церковна, Вікторія В. Харламова
 
Том 1, № 2/2 (2014) Виміри транснаціоналізації. Анотація   PDF
І. М. Нєнно
 
Том 16, № 2(36) (2017) Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж предприятия Анотація   PDF
Александр Владимирович Жмай
 
Том 16, № 3(37) (2017) Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України Анотація   PDF
І. Д. Давидович
 
26 - 50 з 360 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>