Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 1(35) (2017) БИФУРКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ Анотація   Без заголовку
Елена Евгеньевна Мазур
 
Том 14, № 3 (2015) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПРАВОМІРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Анотація   PDF
С. С. Андрейченко
 
Том 15, № 1(32) (2016) ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. А. Онищенко, О. В. Обнявко, С. Г. Васильєв
 
Том 18, № 1(41) (2019) Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності Анотація   PDF
Т. М. Копань
 
Том 17, № 1(38) (2018) Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємством Анотація   PDF
В. В. Лаптєва
 
Том 16, № 3(37) (2017) Використання соціально-психологічних методів управління персоналом Анотація   PDF
Олена Володимірівна Церковна, Вікторія В. Харламова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж предприятия Анотація   PDF
Александр Владимирович Жмай
 
Том 16, № 3(37) (2017) Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України Анотація   PDF
І. Д. Давидович
 
Том 16, № 2(36) (2017) Вплив витрат управлінського обілку на функціонування інтегрованого бізнесу Анотація   PDF
М. М. Гоголь
 
Том 18, № 1(41) (2019) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ: ПРИКЛАД ЛІВАНСЬКОГО ФРАНЦУЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   Без заголовку   PDF
Sohail Imran Khan, Nabaz Nawazad Abdullah
 
Том 16, № 2(36) (2017) Впровадження механізму професіоналізації управлінської діяльності в Україні Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 17, № 3(40) (2018) Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко
 
Том 17, № 3(40) (2018) Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі Анотація   PDF
В. О. Янковий
 
Том 17, № 3(40) (2018) ДОСВІД КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ «ВИТІКУ МІЗКІВ» Анотація   PDF
A. Gribinchea, S. Lazari
 
Том 15, № 1(32) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. І. Осипов
 
Том 18, № 1(41) (2019) Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання Анотація   PDF
Н. І. Владимирська, В. В. Лаптєва
 
Том 17, № 3(40) (2018) Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку Анотація   PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, А. С. Кригін, М. В. Бойко
 
Том 14, № 2 (2015) ЕКОНОМІЧНЕ ЯДРО НА РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
К. В. Павлов
 
Том 16, № 1(35) (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   XML
Євген Іванович Масленніков
 
Том 18, № 2(42) (2019) ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. І. Захарченко, В. В. Лаптєва, М. Р. Величко
 
Том 17, № 3(40) (2018) Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти Анотація   PDF
О. В. Жмай
 
Том 16, № 1(35) (2017) ИННОВАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Анотація   XML (Русский)
Александр Грибинча
 
Том 16, № 3(37) (2017) К проблематике сущности и влияния менталитета на систему социально-экономического развития общества Анотація   PDF
Николай А. Уперенко
 
Том 15, № 1(32) (2016) КІБЕРНЕТИКО-СИНЕРГЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ Анотація   PDF (Русский)
Е. Е. Мазур
 
Том 15, № 1(32) (2016) КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Анотація   PDF
Е. І. Курганська
 
26 - 50 з 186 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>