Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 2(36) (2017) Вплив витрат управлінського обілку на функціонування інтегрованого бізнесу Анотація   PDF
М. М. Гоголь
 
Том 19, № 3(46) (2020) ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. В. Андрейченко, Р. Р. Арутюнян, Г. Г. Варданян
 
Том 18, № 1(41) (2019) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ: ПРИКЛАД ЛІВАНСЬКОГО ФРАНЦУЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   Без заголовку   PDF
Sohail Imran Khan, Nabaz Nawazad Abdullah
 
Том 19, № 2(45) (2020) ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. В. Церковна, К. С. Карелова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Впровадження механізму професіоналізації управлінської діяльності в Україні Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 1, № 1/1 (2014) Встановлення фальсифікації (підроблення) доказів та його наслідки. Анотація   PDF
С. В. Степанов
 
Том 1, № 1/1 (2014) Діагностика фінансового стану промислового підприємства в нестабільному середовищі. Анотація   PDF
М. М. Меркулов
 
Том 1, № 2/2 (2014) Державне регулювання соціально-економічних процесів. Анотація   PDF
Л. В. Ширяєва
 
Том 2, № 1/3 (2015) Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій. Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко, В. А. Прибок
 
Том 19, № 3(46) (2020) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРФОРМАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА Анотація   PDF
В. В. Агапова
 
Том 19, № 1(44) (2020) ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ Анотація   PDF
О. І. Полотнянко
 
Том 17, № 3(40) (2018) Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко
 
Том 17, № 3(40) (2018) Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі Анотація   PDF
В. О. Янковий
 
Том 1, № 1/1 (2014) До питання про самодостатню мотивацію у сфері права. Анотація   PDF
Л. О. Корчевна
 
Том 17, № 3(40) (2018) ДОСВІД КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ «ВИТІКУ МІЗКІВ» Анотація   PDF
A. Gribinchea, S. Lazari
 
Том 2, № 1/3 (2015) Досвід розвитку систем управління інноваційним виробництвом за кордоном. Анотація   PDF
А. І. Захарченко
 
Том 15, № 1(32) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. І. Осипов
 
Том 2, № 1/3 (2015) Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ. Анотація   PDF
І. Б. Ясенова
 
Том 19, № 3(46) (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР» ТА «РЕГІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ДЕСТИНАЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
Н. Л. Кусик, Д. О. Гузь, С. В. Багдікян
 
Том 18, № 3(43) (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. О. Шеремет
 
Том 18, № 1(41) (2019) Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання Анотація   PDF
Н. І. Владимирська, В. В. Лаптєва
 
Том 1, № 2/2 (2014) Дослідження структури емоційних цінностей товару (бренду) для цілей маркетингу. Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 19, № 2(45) (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. І. Борщ
 
Том 19, № 1(44) (2020) ДОСЛІДНИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
О. П. Павлович
 
Том 2, № 1/3 (2015) Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях. Анотація
О. М. Головченко
 
51 - 75 з 360 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>