Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 2/2 (2014) Державне регулювання соціально-економічних процесів. Анотація   PDF
Л. В. Ширяєва
 
Том 2, № 1/3 (2015) Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій. Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко, В. А. Прибок
 
Том 17, № 3(40) (2018) Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко
 
Том 17, № 3(40) (2018) Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі Анотація   PDF
В. О. Янковий
 
Том 1, № 1/1 (2014) До питання про самодостатню мотивацію у сфері права. Анотація   PDF
Л. О. Корчевна
 
Том 17, № 3(40) (2018) ДОСВІД КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ «ВИТІКУ МІЗКІВ» Анотація   PDF
A. Gribinchea, S. Lazari
 
Том 2, № 1/3 (2015) Досвід розвитку систем управління інноваційним виробництвом за кордоном. Анотація   PDF
А. І. Захарченко
 
Том 15, № 1(32) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. І. Осипов
 
Том 2, № 1/3 (2015) Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ. Анотація   PDF
І. Б. Ясенова
 
Том 18, № 3(43) (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. О. Шеремет
 
Том 18, № 1(41) (2019) Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання Анотація   PDF
Н. І. Владимирська, В. В. Лаптєва
 
Том 1, № 2/2 (2014) Дослідження структури емоційних цінностей товару (бренду) для цілей маркетингу. Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 2, № 1/3 (2015) Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях. Анотація
О. М. Головченко
 
Том 2, № 1/3 (2015) Еволюція уявлень про суб'єкта праці та зміна системи соціально-трудових відносин. Анотація   PDF
Н. В. Орлова
 
Том 17, № 3(40) (2018) Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку Анотація   PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, А. С. Кригін, М. В. Бойко
 
Том 14, № 2 (2015) ЕКОНОМІЧНЕ ЯДРО НА РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
К. В. Павлов
 
Том 1, № 1/1 (2014) Забезпечення реалізації основних прав вимушених переселенців. Анотація   PDF
З. В. Кузнєцова
 
Том 16, № 1(35) (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   XML
Євген Іванович Масленніков
 
Том 1, № 2/2 (2014) Завертаний Д.В. Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України. Анотація   PDF
А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний
 
Том 18, № 2(42) (2019) ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. І. Захарченко, В. В. Лаптєва, М. Р. Величко
 
Том 1, № 2/2 (2014) Засоби інвестування у будівництво житла та реєстрація прав інвесторів на об’єкти інвестування. Анотація   PDF
А. В. Смітюх
 
Том 17, № 3(40) (2018) Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти Анотація   PDF
О. В. Жмай
 
Том 1, № 1/1 (2014) Зовнішньоекономічна діяльність Одеського порту в період столипінської реформи. Анотація   PDF
М. Ю. Борисов
 
Том 16, № 1(35) (2017) ИННОВАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Анотація   XML (Русский)
Александр Грибинча
 
Том 16, № 3(37) (2017) К проблематике сущности и влияния менталитета на систему социально-экономического развития общества Анотація   PDF
Николай А. Уперенко
 
51 - 75 з 289 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>