Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 3(37) (2017) Концепция бережливого производства как инновационная составляющая развития украинских предприяти Анотація   PDF
А. В. Жмай
 
Том 16, № 1(35) (2017) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КРАЇНАХ АЗІЇ Анотація   Без заголовку
Олександр Володимирович Жмай
 
Том 14, № 2 (2015) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. В. Жмай
 
Том 16, № 3(37) (2017) Криза управління банківською системою та її вплив на економічний стан в Україні Анотація   PDF
Миколай Артемович Заєць
 
Том 15, № 3(34) (2016) Критерії й оцінка ефективної діяльності управлінської команди в сучасному багатопрофільному підприємстві Анотація   PDF
Олена Володимірівна Рудінська, В. В. Белякова
 
Том 2, № 1/3 (2015) Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону. Анотація   PDF
Н. Л. Кусик
 
Том 19, № 2(45) (2020) ЛІДЕРСТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ Анотація   PDF
О. С. Кметь
 
Том 19, № 2(45) (2020) ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ КРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА ЙОГО РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Є. І. Масленніков, А. О. Гусєв
 
Том 19, № 2(45) (2020) МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Рудінська, О. В. Паук
 
Том 17, № 1(38) (2018) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРІЇ ИНСТИТУТОВ Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Уперенко, Э. А. Кузнецов
 
Том 1, № 2/2 (2014) Міжнародні економічні санкції : проблема дотримання балансу між ефективністю і можливими негативними наслідками. Анотація   PDF
С. С. Андрейченко
 
Том 15, № 3(34) (2016) Місце цінової стратегії в системі стратегічного управління підприємством Анотація   PDF
Марія Г. Захарова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Менеджмент знань в консалтингових організаціях. Анотація   PDF
О. В. Солодуха
 
Том 16, № 3(37) (2017) Методи управління ліквідністю торговельного підприємства Анотація   PDF
Євген Іванович Масленніков
 
Том 15, № 3(34) (2016) Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 16, № 3(37) (2017) Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 14, № 2 (2015) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 1, № 1/1 (2014) Методичні підходи до оцінки ефективності корпоративного управління в Україні. Анотація   PDF
Є. В. Рудінська
 
Том 19, № 1(44) (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА Анотація   PDF
O. B. Балахонова
 
Том 15, № 1(32) (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КОМПАНІЄЮ Анотація   PDF
О. М. Коваленко, О. В. Станіславик
 
Том 19, № 1(44) (2020) МЕТОДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Анотація   PDF
Т. В. Деркач
 
Том 16, № 2(36) (2017) Методичний підхід до діагностики інституціональної складової торговельного підприємницького середовища Анотація   PDF
Олена Євгенівна Мазур
 
Том 18, № 3(43) (2019) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Ю. Медвідь, І. Є. Бузовська
 
Том 19, № 2(45) (2020) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Н. В. Чеснокова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Анотація   PDF
В. І. Захарченко, Ю. А. Баєв
 
101 - 125 з 333 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>