Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 3 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ В УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Є. І. Масленніков, В. В. Гузь
 
Том 16, № 3(37) (2017) Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС Анотація   PDF
Олександр Петрович Радченко, Олександр І. Шавалюк
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
R. B. Popivniak, O. I. Shavalyuk
 
Том 16, № 3(37) (2017) Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні Анотація   PDF
Андрій Володимирович Андрейченко, Станіслав А. Горбаченко
 
Том 17, № 1(38) (2018) Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
Том 17, № 2(39) (2018) Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко, А. Т. Джумачук
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ) Анотація   PDF
В. П. Плавич
 
Том 16, № 3(37) (2017) Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИ Анотація   PDF
Г. І. Ємельянова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Проблема адаптації українських портів до сучасних експортних потреб олійної промисловості Анотація   PDF
С. А. Горбаченко, А. Р. Ізмайлова
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Карпінська
 
Том 16, № 3(37) (2017) Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні Анотація   PDF
Олена Володимірівна Рудінська, Д. О. Познякова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми відповідальності та соціальної відповідальності в рамках науки управління та самоменеджменту на сучасному етапі Анотація   PDF
Олександр Володимирович Жмай, Д. В. Мединский
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України Анотація   PDF
Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога
 
Том 14, № 2 (2015) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Анотація   PDF
В. С. Ніценко, І. А. Дворніков
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація   PDF
Ю. М. Проценко
 
Том 15, № 2(33) (2016) Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств Анотація   PDF
Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник
 
Том 18, № 2(42) (2019) ПРОЦЕС ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ЗМІН У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Г. В. Разумова
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 2(36) (2017) Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки Анотація   PDF
Микола Артемович Заєць, В. А. Кирилова
 
Том 14, № 2 (2015) РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
 
Том 17, № 2(39) (2018) Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація   PDF   PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк
 
Том 14, № 2 (2015) РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   XML
Тетяна Павлівна Чернявська
 
101 - 125 з 186 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>