Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України Анотація   PDF
Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога
 
Том 14, № 2 (2015) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Анотація   PDF
В. С. Ніценко, І. А. Дворніков
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація   PDF
Ю. М. Проценко
 
Том 15, № 2(33) (2016) Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств Анотація   PDF
Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 2(36) (2017) Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки Анотація   PDF
Микола Артемович Заєць, В. А. Кирилова
 
Том 14, № 2 (2015) РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
 
Том 17, № 2(39) (2018) Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація   PDF   PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк
 
Том 14, № 2 (2015) РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   XML
Тетяна Павлівна Чернявська
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація   Без заголовку
О. М. Кравченко, Т. К. Метіль
 
Том 14, № 2 (2015) РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРШОПРИЧИН ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF (Русский)
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 3(37) (2017) Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера Анотація   PDF
Наталья Володимірівна Орлова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України Анотація   PDF
Налья Володимірівна Орлова, Ерік Р. Алібутаєв
 
Том 16, № 3(37) (2017) Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі Анотація   PDF
Олена Євгенівна Мазур
 
Том 14, № 3 (2015) СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ» Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Р. Б. Попівняк, О. І. Шавалюк
 
Том 15, № 2(33) (2016) Соціокультурні та історичні умови становлення системи професійного менеджменту Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 2 (2015) СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
В. І. Борщ
 
Том 14, № 3 (2015) СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТА ОСОБОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АПК УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний
 
Том 15, № 3(34) (2016) Сравнительная характеристика тестов для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) согласно теориям Холла и Люсина Анотація   PDF
Александр Владимирович Жмай, Татьяна Е. Сорокова
 
Том 17, № 1(38) (2018) Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу в сучасних умовах Анотація   PDF
О. В. Жмай
 
101 - 125 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>