Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 3(34) (2016) Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 16, № 3(37) (2017) Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Побережець
 
Том 14, № 2 (2015) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 1, № 1/1 (2014) Методичні підходи до оцінки ефективності корпоративного управління в Україні. Анотація   PDF
Є. В. Рудінська
 
Том 19, № 1(44) (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА Анотація   PDF
O. B. Балахонова
 
Том 15, № 1(32) (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КОМПАНІЄЮ Анотація   PDF
О. М. Коваленко, О. В. Станіславик
 
Том 19, № 1(44) (2020) МЕТОДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Анотація   PDF
Т. В. Деркач
 
Том 16, № 2(36) (2017) Методичний підхід до діагностики інституціональної складової торговельного підприємницького середовища Анотація   PDF
Олена Євгенівна Мазур
 
Том 18, № 3(43) (2019) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Ю. Медвідь, І. Є. Бузовська
 
Том 19, № 3(46) (2020) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Г. О. Соколюк
 
Том 19, № 2(45) (2020) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Н. В. Чеснокова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Анотація   PDF
В. І. Захарченко, Ю. А. Баєв
 
Том 19, № 3(46) (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT- ТА PEST-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. М. Сафонов
 
Том 18, № 1(41) (2019) Механізми формування регіональної інноваційної політики в країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи Анотація   PDF
О. С. Гусенко
 
Том 18, № 3(43) (2019) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ З ОБ'ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ Анотація   PDF
Л. А. Некрасова
 
Том 18, № 1(41) (2019) Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі Анотація   PDF   PDF
О. О. Шеремет
 
Том 14, № 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. Д. Кубік
 
Том 17, № 2(39) (2018) МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ: СТРУКТУРА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА ДЖЕРЕЛО ЇЇ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF (English)
I. M. Nyenno
 
Том 17, № 1(38) (2018) Мотиваційні механізми вдосконалення управлінського капіталу Анотація   PDF
О. Р. Павлович, І. В. Гірський
 
Том 1, № 2/2 (2014) Муніципальні права людини в Україні. Анотація   PDF
А. В. Левенець
 
Том 16, № 1(35) (2017) НАПРЯМИ ЗМІНИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ВТО Анотація   Без заголовку
Миколай Миколайович Меркулов, Л. М. Сорока
 
Том 15, № 1(32) (2016) НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
В. П. Дюков, І. В. Рибаков, Є. Т. Штока
 
Том 14, № 2 (2015) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
М. А. Заєць, І. С. Грабар
 
Том 15, № 2(33) (2016) Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств Анотація   PDF
Євген Іванович Масленніков, Олена Юріївна Чуйко
 
Том 16, № 1(35) (2017) НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ Анотація   Без заголовку
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
126 - 150 з 360 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>