Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація   Без заголовку
О. М. Кравченко, Т. К. Метіль
 
Том 14, № 2 (2015) РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРШОПРИЧИН ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF (Русский)
Р. В. Грінченко
 
Том 18, № 1(41) (2019) Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань Анотація   PDF
О. Р. Павлович
 
Том 16, № 3(37) (2017) Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера Анотація   PDF
Наталья Володимірівна Орлова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України Анотація   PDF
Налья Володимірівна Орлова, Ерік Р. Алібутаєв
 
Том 18, № 2(42) (2019) СИСТЕМА ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
В. В. Смачило
 
Том 16, № 3(37) (2017) Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі Анотація   PDF
Олена Євгенівна Мазур
 
Том 18, № 1(41) (2019) Системна характеристика видавничого процесу Анотація   PDF
Ю. О. Морщавка
 
Том 14, № 3 (2015) СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ» Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 18, № 2(42) (2019) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Б. С. Шулюк
 
Том 14, № 3 (2015) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Р. Б. Попівняк, О. І. Шавалюк
 
Том 15, № 2(33) (2016) Соціокультурні та історичні умови становлення системи професійного менеджменту Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 2 (2015) СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
В. І. Борщ
 
Том 14, № 3 (2015) СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТА ОСОБОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АПК УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний
 
Том 15, № 3(34) (2016) Сравнительная характеристика тестов для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) согласно теориям Холла и Люсина Анотація   PDF
Александр Владимирович Жмай, Татьяна Е. Сорокова
 
Том 17, № 1(38) (2018) Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу в сучасних умовах Анотація   PDF
О. В. Жмай
 
Том 17, № 3(40) (2018) Стратегії розвитку готельно-рекреаційної діяльності в Одеському регіоні Анотація   PDF
О. В. Рудінська, М. О. Кар'єва
 
Том 17, № 1(38) (2018) Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні Анотація   PDF
М. А. Заєць, Е. М. Борідько
 
Том 18, № 2(42) (2019) СТРАТЕГІЧНА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Ю. О. Морщавка
 
Том 14, № 2 (2015) СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПОРТАМИ: ГОРИЗОНТ, СТРУКТУРА, ІНСТРУМЕНТИ Анотація   PDF
І. М. Нєнно
 
Том 15, № 1(32) (2016) СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ТА ВТРАТІ МАЙНА Анотація   PDF
О. В. Слободянюк, Г. В. Толкачева
 
Том 17, № 2(39) (2018) Структурні зміни у морському господарстві України Анотація   PDF
С. А. Горбаченко
 
Том 15, № 1(32) (2016) СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Садченко
 
126 - 150 з 186 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>