Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 1(41) (2019) Механізми формування регіональної інноваційної політики в країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи Анотація   PDF
О. С. Гусенко
 
Том 18, № 3(43) (2019) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ З ОБ'ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ Анотація   PDF
Л. А. Некрасова
 
Том 18, № 1(41) (2019) Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі Анотація   PDF   PDF
О. О. Шеремет
 
Том 14, № 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. Д. Кубік
 
Том 17, № 2(39) (2018) МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ: СТРУКТУРА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА ДЖЕРЕЛО ЇЇ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF (English)
I. M. Nyenno
 
Том 17, № 1(38) (2018) Мотиваційні механізми вдосконалення управлінського капіталу Анотація   PDF
О. Р. Павлович, І. В. Гірський
 
Том 1, № 2/2 (2014) Муніципальні права людини в Україні. Анотація   PDF
А. В. Левенець
 
Том 16, № 1(35) (2017) НАПРЯМИ ЗМІНИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ВТО Анотація   Без заголовку
Миколай Миколайович Меркулов, Л. М. Сорока
 
Том 15, № 1(32) (2016) НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
В. П. Дюков, І. В. Рибаков, Є. Т. Штока
 
Том 14, № 2 (2015) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
М. А. Заєць, І. С. Грабар
 
Том 15, № 2(33) (2016) Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств Анотація   PDF
Євген Іванович Масленніков, Олена Юріївна Чуйко
 
Том 16, № 1(35) (2017) НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ Анотація   Без заголовку
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Стукаленко
 
Том 1, № 2/2 (2014) Національна економічна безпека: аналіз основних підходів. Анотація   PDF
О. М. Подмазко
 
Том 2, № 1/3 (2015) Нейтралізація загроз економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі ефективного використання ресурсів. Анотація   PDF
Л. В. Ширяєва
 
Том 16, № 3(37) (2017) Нетрадиційні методи монетарної політики: теоретичні аспекти та практика застосування в ЄС та США Анотація   PDF
Сергій Олексійович Якубовський, Галина С. Алексеєвська
 
Том 14, № 3 (2015) НОТАТКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
В. А. Стукаленко
 
Том 17, № 1(38) (2018) Обгрунтованість консалтингових послуг в питаннях управління виробництвом Анотація   PDF
В. І. Захарченко
 
Том 15, № 3(34) (2016) Обліково-аналітична підтримка ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур Анотація   PDF
І. О. Крюкова, В. С. Ніценко
 
Том 16, № 1(35) (2017) ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Анотація   Без заголовку
Наталья Миколаївна Столбуненко
 
Том 1, № 2/2 (2014) Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі інвестиційних проектів. Анотація   PDF
І. Г. Кривоногова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Обґрунтування управлінських рішень як умова ефективності правових актів управління Анотація   PDF
А. С. Васильєв
 
Том 18, № 1(41) (2019) Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації Анотація   PDF
В. І. Захарченко, О. В. Балахонова, М. Р. Величко
 
Том 1, № 2/2 (2014) Організація інноваційного процесу на будівельному підприємстві. Анотація   PDF
Г. А. Смирнова
 
Том 18, № 3(43) (2019) ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ Анотація   PDF
О. В. Садченко, Н. І. Хумарова
 
126 - 150 з 333 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>