Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2(42) (2019) ПРОЦЕС ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ЗМІН У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Г. В. Разумова
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 1, № 1/1 (2014) Процесі інтелектуалізації сучасної системи менеджменту. Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 2(36) (2017) Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки Анотація   PDF
Микола Артемович Заєць, В. А. Кирилова
 
Том 14, № 2 (2015) РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
 
Том 17, № 2(39) (2018) Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація   PDF   PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк
 
Том 14, № 2 (2015) РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
 
Том 2, № 1/3 (2015) Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку. Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
Том 1, № 2/2 (2014) Розвиток внутріфірмового підприємництва на диверсифікованих підприємствах. Анотація   PDF
Аль-Шаргі Фахд
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   XML
Тетяна Павлівна Чернявська
 
Том 1, № 2/2 (2014) Розвиток поняття «тіньова економіка» в сучасних умовах. Анотація   PDF
М. М. Меркулов
 
Том 16, № 1(35) (2017) РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація   Без заголовку
О. М. Кравченко, Т. К. Метіль
 
Том 14, № 2 (2015) РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Є. Мазур
 
Том 14, № 3 (2015) РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРШОПРИЧИН ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF (Русский)
Р. В. Грінченко
 
Том 18, № 1(41) (2019) Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань Анотація   PDF
О. Р. Павлович
 
Том 1, № 2/2 (2014) Розробка класифікації факторів конкурентоспроможності промислових підприємств. Анотація   PDF
В. В. Лаптєва
 
Том 1, № 1/1 (2014) Роль державного регулювання в процесі реформування інвестиційної моделі України. Анотація   PDF
C. О. Якубовський, А. Г. Аблов
 
Том 16, № 3(37) (2017) Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера Анотація   PDF
Наталья Володимірівна Орлова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України Анотація   PDF
Налья Володимірівна Орлова, Ерік Р. Алібутаєв
 
Том 1, № 1/1 (2014) Роль фондового ринку в управлінні ефективністю підприємств енергоринку. Анотація   PDF
В. М. Лисюк, А. Ю. Тепляшин
 
Том 2, № 1/3 (2015) Сильний бренд, як шлях до успішного бізнесу. Анотація   PDF
О. Корець
 
Том 18, № 2(42) (2019) СИСТЕМА ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
В. В. Смачило
 
Том 16, № 3(37) (2017) Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі Анотація   PDF
Олена Євгенівна Мазур
 
176 - 200 з 268 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>