Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 3(37) (2017) Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИ Анотація   PDF
Г. І. Ємельянова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Проблема адаптації українських портів до сучасних експортних потреб олійної промисловості Анотація   PDF
С. А. Горбаченко, А. Р. Ізмайлова
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Карпінська
 
Том 16, № 3(37) (2017) Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні Анотація   PDF
Олена Володимірівна Рудінська, Д. О. Познякова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми відповідальності та соціальної відповідальності в рамках науки управління та самоменеджменту на сучасному етапі Анотація   PDF
Олександр Володимирович Жмай, Д. В. Мединский
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України Анотація   PDF
Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога
 
Том 19, № 1(44) (2020) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
О. В. Рудінська, Т. І. Сорокова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки. Анотація   PDF
В. І. Борщ
 
Том 14, № 2 (2015) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Анотація   PDF
В. С. Ніценко, І. А. Дворніков
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація   PDF
Ю. М. Проценко
 
Том 15, № 2(33) (2016) Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств Анотація   PDF
Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник
 
Том 19, № 2(45) (2020) ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ЛІБЕРТАРІАНСТВА Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов, З. В. Кузнєцова
 
Том 2, № 1/3 (2015) Професіоналізація менеджменту як фактор формування механізму стійкого економічного розвитку в Україні. Анотація   PDF
Э. А. Кузнецов
 
Том 18, № 2(42) (2019) ПРОЦЕС ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ЗМІН У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Г. В. Разумова
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 1, № 1/1 (2014) Процесі інтелектуалізації сучасної системи менеджменту. Анотація   PDF
Е. А. Кузнєцов
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р. В. Грінченко
 
Том 16, № 2(36) (2017) Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки Анотація   PDF
Микола Артемович Заєць, В. А. Кирилова
 
Том 14, № 2 (2015) РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
 
Том 17, № 2(39) (2018) Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація   PDF   PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк
 
Том 14, № 2 (2015) РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
 
Том 19, № 1(44) (2020) РИНОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. І. Борщ
 
Том 18, № 3(43) (2019) РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕКЛАМИ Анотація   PDF
О. О. Селезньова, Ю. В. Робул, В. В. Шмагіна
 
Том 2, № 1/3 (2015) Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку. Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
201 - 225 з 333 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>