Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 3 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ В УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Є. І. Масленніков, В. В. Гузь
 
Том 16, № 3(37) (2017) Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС Анотація   PDF
Олександр Петрович Радченко, Олександр І. Шавалюк
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
R. B. Popivniak, O. I. Shavalyuk
 
Том 1, № 1/1 (2014) Питання формування інформаційної функції у завданнях управління підприємством. Анотація   PDF
С. Г. Васильєв
 
Том 2, № 1/3 (2015) Планування і бюджетування діяльності підприємства в умовах невизначеного й мінливого середовища. Анотація   PDF
А. М. Колосов
 
Том 19, № 3(46) (2020) ПЛАНУВАННЯ КОМАНД ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЄКТІВ АВІАЦІЙНИМИ КОМПАНІЯМИ Анотація   PDF
Н. А. Телічко, І. В. Кудлай, О. М. Євдокімова
 
Том 1, № 1/1 (2014) Планування перевезень вантажів залізничним транспортом як складова плану соціально-економічного розвитку України. Анотація   PDF
С. П. Буга
 
Том 16, № 3(37) (2017) Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні Анотація   PDF
Андрій Володимирович Андрейченко, Станіслав А. Горбаченко
 
Том 19, № 2(45) (2020) ПОБУДОВА БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
Том 2, № 1/3 (2015) Побудова комплексної моделі системи управління підприємством. Анотація   PDF
С. Г. Васильєв
 
Том 2, № 1/3 (2015) Побудова стратегії розвитку підприємства на основі сформованої системи збалансованих показників. Анотація   PDF
М. М. Меркулов
 
Том 17, № 1(38) (2018) Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність Анотація   PDF
О. В. Балахонова
 
Том 17, № 2(39) (2018) Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві Анотація   PDF
Н. М. Столбуненко, А. Т. Джумачук
 
Том 19, № 3(46) (2020) ПОРІВНЯЛЬНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація   PDF
С. Ю. Савін
 
Том 18, № 3(43) (2019) ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О. Ю. Головченко
 
Том 18, № 3(43) (2019) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Р. Павлович, О. І. Полотнянко
 
Том 15, № 1(32) (2016) ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ) Анотація   PDF
В. П. Плавич
 
Том 1, № 2/2 (2014) Праця як фактор творчого розвитку і солідарної відповідальності кожного в новому часі (соціально-економічний аспект) Анотація   PDF
О. А. Турецький
 
Том 16, № 3(37) (2017) Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИ Анотація   PDF
Г. І. Ємельянова
 
Том 16, № 2(36) (2017) Проблема адаптації українських портів до сучасних експортних потреб олійної промисловості Анотація   PDF
С. А. Горбаченко, А. Р. Ізмайлова
 
Том 14, № 3 (2015) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Карпінська
 
Том 16, № 3(37) (2017) Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні Анотація   PDF
Олена Володимірівна Рудінська, Д. О. Познякова
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми відповідальності та соціальної відповідальності в рамках науки управління та самоменеджменту на сучасному етапі Анотація   PDF
Олександр Володимирович Жмай, Д. В. Мединский
 
Том 15, № 2(33) (2016) Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України Анотація   PDF
Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога
 
201 - 225 з 360 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>