Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року.

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія "Б"; економічні науки) на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 року.

Діяльність збірника регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірнику, сайті наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З січня 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються номера DOI. Ви можете найти науковий збірник у переліку членських організацій на сайті агентства з префіксом DOI 10.18524/2413-9998 за посиланням: https://www.crossref.org/

Вимоги до оформлення статей

Відомості про авторів


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Відбувається набір статей до наукової збірки «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» Випуск 3 (46), Том 19, 2020 року

 

Шановні автори!

Відбувається набір статей до наукової збірки «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» Випуск 3 (46), Том 19, 2020 року. Закінчення прийому статей – 20 вересня 2020 року. Електронна версія буде надіслана авторам 15 жовтня 2020 року, а друкована версія збірки до 20 листопада 2020 року.

Будемо раді співпраці!

 
Опубліковано: 2020-05-11
 

Відбувається набір статей до наукової збірки «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» Випуск 2 (45), Том 19, 2020 року.

 

Шановні автори!

Відбувається набір статей до наукової збірки «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» Випуск 2 (45), Том 19, 2020 року. Закінчення прийому статей – 31 березня 2020 року. Електронна версія буде надіслана авторам 15 квітня 2020 року, а друкована версія збірки до кінця квітня 2020 року.

Будемо раді співпраці!

 
Опубліковано: 2020-03-10
 
Більше анонсів...