Про журнал

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 19765-9565 Р від 15 березня 2013 р.

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Галузь і проблематика: дослідження розвитку соціально-економічних систем; формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях; визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства; характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності; визначення організаційно-правових моделей розвитку економіки та підприємств; видалення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій; удосконалення системи економічної, управлінської та юридичної освіти в Україні; розвиток системи професійного навчання управлінських кадрів в Україні.

ISSN 2413-9998 (друкована версія)

Входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 р.: економічні науки, спеціальності – 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг від 07.05.2019, Категорія «Б».

Діяльність збірника регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірнику, сайті Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та на порталі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З січня 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються ідентифікатори DOI. Ви можете найти науковий збірник у переліку членських організацій на сайті агенції Crossref за префіксом DOI 10.18524/2413-9998.

Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік

Засновник та видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д-р екон. наук, проф.

Адреса редакції: Україна, 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26

Електронна адреса: rinek@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. МечниковаIndex Copernicus Journals Master ListUlrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяDirectory of Research Journals Indexing (DRJI).

Вимоги до оформлення статей

Відомості про авторів

Анонси

Індекс Copernicus, ICV 2019

2020-11-02

Шановні автори!

Раді Вам повідомити, що наукова збірка «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» успішно пройшла процес оцінки та внесена до покажчика в базі даних  ICI Journals Master List на 2019.

Індекс Copernicus, ICV 2019 збірки склав 90.97.

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44592

Читати більше про Індекс Copernicus, ICV 2019

Поточний номер

Том 20 № 3(49) (2021): Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління
Опубліковано: 2022-10-26

Статті

Переглянути всі випуски