Обкладинка збірника

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є друкованим науковим виданням, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Тематика публікацій охоплює питання:  

  • економічних та управлінських аспектів розвитку соціально-економічних систем; 
  • форм та методів функціонування ринків та взаємодії їхніх учасників; формування та розвитку механізмів управління на мікро- та макрорівнях; 
  • моделей розвитку економіки та підприємств; 
  • механізмів інноваційного розвитку та трансферу технологій; 
  • функціонування та покращення системи економічної та управлінської освіти в Україні, розвитку управлінського капіталу та професіоналізації управлінської діяльності.  

Збірник належить до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг (Наказ Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 р.)

Журнал реферується та індексується у таких базах даних:

«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Index Copernicus Journals Master List

Ulrich’s Periodicals Directory

Google Академія

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CrossRef

Український індекс наукового цитування (OUCI)

«Україніка наукова»

 

 

 

 

Анонси

Індекс Copernicus, ICV 2018 наукової збірки "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління" склав 93,09.

2020-03-10

Шановні автори!

Раді Вам повідомити, що наукова збірка «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» успішно пройшла процес оцінки та внесена до покажчика в базі даних ICI Journals Master List на 2018.

Індекс Copernicus, ICV 2018 збірки склав 93,09.

 

Читати більше про Індекс Copernicus, ICV 2018 наукової збірки "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління" склав 93,09.