Сайт видання Одеського Національного університету імені І.І.Мечникова " Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління "

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року. 

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Діяльність збірника регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірнику, сайті наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Вимоги до структури та оформлення статей.Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

ICV 2015 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2016-11-21
 
Більше анонсів...