Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є друкованим рецензованим науковим виданням, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Тематика публікацій охоплює питання:  

  • економічних та управлінських аспектів розвитку соціально-економічних систем; 
  • форм та методів функціонування ринків та взаємодії їхніх учасників; формування та розвитку механізмів управління на мікро- та макрорівнях; 
  • моделей розвитку економіки та підприємств; 
  • механізмів інноваційного розвитку та трансферу технологій; 
  • функціонування та покращення системи економічної та управлінської освіти в Україні, розвитку управлінського капіталу та професіоналізації управлінської діяльності.  

Наказом Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. збірник внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України в галузі «Економічні науки» за спеціальностями 051 Економіка, 073Менеджмент, 075Маркетинг.

Засновник та видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Збірник реферується та індексується в таких базах даних:

«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Index Copernicus International Journals Master List

Ulrich’s Periodicals Directory

Google Академія

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CrossRef

Український індекс наукового цитування (OUCI)

«Україніка наукова»

Анонси

Реєстрація збірника "Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління" як друкованого медіа

2024-01-16

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 збірник наукових праць "Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління" зареєстрований як друковане медіа із ідентифікатором R30-02422

Читати більше про Реєстрація збірника "Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління" як друкованого медіа