Про журнал

Збірник «Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління« є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу, менеджменту та права. Видання було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 19765-9565 Р від 15 березня 2013 р.

Діяльність збірнику регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 р.: економічні науки, спеціальності – 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг від 07.05.2019, Категорія «Б».

Збірник видається у друкованому вигляді, його електронна версія зберігається на офіційному сайті збірника та на порталі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З січня 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються ідентифікатори DOI.

ТЕМАТИКА ЗБІРНИКА

  • дослідження розвитку соціально-економічних систем;
  • формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях;
  • визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства;
  • характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності;
  • визначення організаційно-управлінських моделей розвитку економіки та підприємств;
  • визначення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій;
  • удосконалення системи економічної та управлінської освіти в Україні;
  • розвиток системи професійного навчання управлінський кадрів в Україні. 

Періодичність виходу: три рази на рік. 

Мови видання: статті приймаються українською та англійською мовами

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Збірник підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.