Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кузнєцов Едуард Анатолійович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Нєнно Ірина Михайлівна, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Масленніков Євген Іванович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Робул Юрій Володимирович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Аарна Олав, д-р екон., проф., Естонська бізнес-школа (м. Таллінн), Естонія.

Борщ Вікторія Ігорівна, д-р. екон. наук, проф., Одеський національний медичний університет, Україна.

Гаргасас Аудрюс, д-р екон., проф., Університет Олександраса Стульгінскіса (м. Каунас), Литва.   

Гішар Жан-Поль, д-р екон., проф., Університет Лазурного узбережжя (м. Ніцца), Франція.

Грибинча Олександр, д-р екон. наук, проф., Державний університет Молдови (м. Кишинів), Молдова.

Грінченко Юрій Леонідович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Запша Галина Миколаївна, д-р екон. наук, проф., Одеський державний аграрний університет, Україна.

Захарченко Віталій Іванович, д-р екон. наук, проф., Національний університет "Одеська політехніка", Україна.

Ломачинська Ірина Анатоліївна, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Побережець Ольга Валеріївна, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Сахацький Микола Павлович, д-р. екон. наук, проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна.

Сафонов Юрий Миколайович, д-р. екон. наук, проф., Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Україна.

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д-р екон. наук, проф., Херсонський державний університет, Україна.

Якубовський Сергій Олексійович, д-р. екон. наук, проф. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.