DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.1(35).113494

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Євген Іванович Масленніков

Анотація


У статті розглядаються питання щодо забезпечення системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприємства. Визначені елементи для оцінки фінансового стану торгівельного підприємства. Сформовано балансову модель оцінки показників фінансової стійкості.  Запропонована інструментальна підтримка визначення фінансової стійкості торгівельного підприємства. Визначено типи фінансової стійкості торгівельного підприємства виходячи зі ступеня ліквідності оборотних коштів.  


Ключові слова


аналітичне забезпечення; управління фінансовою стійкістю; фінансові результати; доходи; витрати; торгівельне підприємство

Повний текст:

XML

Посилання


Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.
  2. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998