DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.1(35).113500

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ольга Валеріївна Побережець

Анотація


У статті розглядаються питання, щодо інструментальної підтримки системи управління  результатами діяльності торгівельних підприємств. Досліджено технології управління результатами діяльності торгівельних підприємств з урахуванням способів реалізації управлінських процедур. Запропоноване інструментальне забезпечення системи управління результатами діяльності торгівельного підприємства з урахуванням сучасних підходів до особливостей процесу управління результатами суб’єкту господарювання. Сформовані принципи формування системи показників результатів діяльності торгівельного підприємства та наведені відповідні їм характеристики, які удосконалюють процес відбору відповідних індикаторів діяльності суб’єктів господарювання.


Ключові слова


результати діяльності; торгівельні підприємства; система управління; фінансові результати; економічні результати; екологічні результати; соціальні результати; сукупний дохід

Повний текст:

XML

Посилання


Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson : Hryn, D. S. [in Ukrainian].

Zhelijhova, M. V. (2010). Benchmarkinh – instrument udoskonalennia stratehichnoho upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryemstva [Benchmarking as a tool of enterprise’s strategic management competitiveness improvement]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – Bulletin of Khmelnytslyi national university. Economic sciences, 3 (4), pp. 269-272. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : [моногр.] / О. В. Побережець. – Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. – 500 с.
  2. Желіховська М. В. Бенчмаркинг – інструмент удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства / М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4. – T. 3. – С. 269-272.
  3. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.
  4. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998