DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.1(35).113515

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ЯК СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олександр Петрович Радченко, О. І. Шавалюк

Анотація


Проведено аналіз особливостей інноваційного розвитку національної економіки. Виявлено, що Україна має власну модель інноваційного розвитку, проте циклічний характер показників інноваційної діяльності національної економіки, говорить про недосконалість національній моделі інноваційного розвитку. Визначено, що впровадження нововведень впливає на конкурентоспроможність національної економічної системи, це залежить від введення нової техніки, технології, нових методів управління, нових продуктів і послуг, від інновацій в організації управління виробництвом, організації праці і її безпеки. Доведено, що реалізація інноваційних програм приводить до конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку.


Ключові слова


конкурентоспроможність; інноваційний розвиток; національна економіка

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Holubchenko, A. K. Vidrodzhennia promyslovosti Ukrainy – shliakh do radykalnoi humanizatsii ekonomiky Ukrainy [Ukrainian industry’s renesance is the way to the radical humanization of Ukrainian economy]. Retrieved from http://www.spu.in.ua/ua/zayavy/3414. [in Ukrainian].

Ivchenko, V. Tezy vystupu na urochystii tseremonii pidpysannia uhody pro utvorennia korporatsii «Naukovyi park «Kyivska politekhnika» [Thesis of the speech at the ceremony of agreement subscription about corporation creation “Scientific park “Kyivska politekhnika”]. Retrieved from http://www.in.gov.ua/index.php?get=141&id=384. [in Ukrainian].

Radchenko, O. P. Innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky – konkurentospromozhnist derzhavy na mizhnarodnomu rynku [Innovative development of national economy – competitiveness state in international markets]. Rynkova ekonomika : suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. – Market Economy : Modern Management Theory and Practice, 3 (31), pp. 51-63. [in Ukrainian].

Sotnyk, I. M. & Dmytrenko, A. O. (2008). Strukturni zrushennia v innovatsiinii sferi ta yikh vplyv na pidvyshchennia konkurentospromozhnosti natsional’noi ekonomiky [Structural changes if innovative sphere and their influence on the national economy’s competitiveness increasing]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – Mechanism of economy regulation, 3, pp. 51-57. [in Ukrainian].

Ukraina-2015 : natsionalna stratehiia rozvytku [Ukraine-2015 : national development strategy]. Retrieved from http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Голубченко А. К. Відродження промисловості України – шлях до радикальної гуманізації економіки України [Електронний ресурс] / А. К. Голубченко. – Режим доступу : http://www.spu.in.ua/ua/zayavy/3414. (дата 20.11.15). – Назва з екрану.
  2. Івченко В. Тези виступу на урочистій церемонії підписання угоди про утворення корпорації «Науковий парк «Київська політехніка» [Електронний ресурс] / В. Івченко. – Режим доступу : http://www.in.gov.ua/index.php?get=141&id=384. (дата 20.11.15). – Назва з екрану.
  3. Радченко О. П. Інноваційний розвиток національної економіки – конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку / О. П. Радченко // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Т. 14, Вип. 3 (31) : зб. наук. праць. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2015. – С. 51-63.
  4. Сотник І. М. Структурні зрушення в інноваційній сфері та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки / І. М. Сотник, А. О. Дмитренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – Т. 1. – С.51-57.
  5. Україна-2015 : національна стратегія розвитку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf. (дата 23.11.15). – Назва з екрану.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998