DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115189

Інструментальна підтримка побудови організаційної структури цільового науково-технологічного колективу

Юрий Миколайович Сафонов, Ю. М. Мельник

Анотація


У статті розглядаються питання щодо інструментальної підтримки побудови організаційної структури цільового науково-технологічного колективу промислового підприємства. Визначено фактори, які впливають на побудову раціональної структури цільового науково-технологічного колективу промислового підприємства. Визначена послідовність імітаційного експерименту. Виходячи з різноманітних вимог до організації діяльності цільового науково-технологічного колективу, формування організаційної структури управління цільового науковотехнологічного колективу запропоновано у вигляді економіко-математичної моделі.

Ключові слова


організаційна структура управління цільового науковотехнологічного колективу; промислове підприємство; інновації; структура управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Меrkulоv, М. М. Nаukоvо-tеkhnоlоhіchnyi rоzvytоk і uprаvlіnnia іnnovаtsіiamy : mоnоhrаfіia [Scientific and technological development and innovation management : Monograph]. Оdеsа: Fеnіks, 2008. [in Ukrainian].

Aleksandrova, V. P. Меtоdykа vyznаchеnnia еkоnоmіchnоi еfеktyvnоstі vytrаt nа nаukоvі dоslіdzеnnia і rozrobky tа ikh vprovadzhennia [Procesures of determination of economic effectivess of sosts for the scientific researches and their implementation]. Кyiv : ІЕP NANY, 1998. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Меркулов М. М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями : Монографія / М. М. Меркулов. –  Одеса : Фенікс, 2008. – 344 с.

2. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження. Керівник НДР проф. В. П. Александрова – Київ : ІЕП НАНУ, 1998. – 52 с.

3. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998