DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115192

Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства

Ольга Валеріївна Побережець

Анотація


У статті розглядаються питання, щодо формування механізму управління  результатами діяльності торговельного підприємства. Досліджено структура управління результатами діяльності торговельного підприємства з використанням сегментної складової. Сформовано механізм управління результатами діяльності торговельного підприємства. Визначені основні задачі системи управління результатами діяльності торговельного підприємства. В залежності від структури результатів діяльності торговельного підприємства запропоновано систему цільових показників, за допомогою яких можливо максимізувати ефективність системи управління результатами діяльності торговельного підприємства в рамках відповідного механізму управління.

Ключові слова


механізм; результати діяльності; торговельне підприємство; система управління; фінансові результати; економічні результати; екологічні результати; соціальні результати; сукупний дохід

Повний текст:

PDF

Посилання


Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson : Hryn, D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності торговельного підприємства : [моногр.] / О. В. Побережець. – Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. – 500 с.

2. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.

3. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998