DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115200

Теоретичні та аналітичні підходи щодо порівняння ринку нерухомості України та Польщі

Олена Володимірівна Рудінська

Анотація


Вихід з кризи та економічне зростання будь-якої країни з ринковою економікою посилюється ефективним функціонуванням ринку нерухомості. Запорукою розвитку такого ринку в країні є попит на якісні об'єкти нерухомості, для фінансування, проектування, зведення та управління якими необхідна узгоджена робота команди фахівців. Цим зумовлена поява багатьох учасників ринку нерухомості, діяльність яких пов’язана з формуванням сучасної інфраструктури та споживчої вартості об'єктів нерухомості. Структура ринку нерухомості породжує його функції, які можна поділити, з одного боку, на мікроекономічні, що визначають внутрішні способи його дії, і макроекономічні – що характеризують його взаємодію з іншими сегментами економіки. З іншого боку, він має загальні функції, притаманні кожній ринковій організації (встановлення рівноважної ціни, забезпечення руху інвестиційних ресурсів та ін.), і специфічні, пов’язані з особливими можливостями нерухомості.

Ключові слова


ринок нерухомості; об’єкти нерухомості; інвестиційний клімат; економіка України; сегменти ринку нерухомості; фактори конкурентоспроможності; девелопменеджмент; іноземні інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Fridman, DZh. & Orduei, N. (1997). Analiz i otsenka prinosiashchei dokhod nedvizhymosti [Analysis and aprraisement of the profitable real estate]. Moskva : Delo Ltd. [in Russian].

Mochernyi, S. V. (2002). Ekonomichna entsyklopediia : u trokh romakh [Economic encyclopedia in three volumes]. Kuiv : Vydavnychyi tsentr “Akademiia”. [in Ukrainian].

Bryx, M. (2006). Redefinicja rynku nieruchomości. Nieruchomości, 2, pp. 32-33. [in Polish].

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa. [in Polish].

Kalus, S. (2002). Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości. Warszawa. [in Polish].

Wschodnioeuropejska Fundacja Nieruchomości. Sesja planowania strategicznego. Raport, Kraków, 16-18.04.2013 r. Świat Nieruchomości, Nr. 4., pp. 35-36. [in Polish].

Yefimenko, I. A. Instytualizatsiia rynku nerukhomosti v transformatsiinii ekonomitsi [Institutionalization of real estate market in the conditions of transformational economy]. Retrieved from : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64. [in Ukrainian].

Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia rynku nerukhomosti Ukrainy. Ofitsiinyi sait rakhunkovoi palaty Ukrainy [Problems of legislative regulation of Ukrainian real estate market. Official web-site of Ukrainian Accounting Chamber]. Retrieved from : http://www. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10252811. [in Ukrainian].

Rudinska, O. V. (2015). Analiz investytsiinoi pryvablyvosti ekonomiky Ukrainy z pozytsii koniunktury rynku nerukhomosti [Analysis of investment appeal of Ukrainian economy from the point of view of real estate market’s conjuncture]. Rynkova ekonomika : suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. – Market economy : modern management theory and practice, 14 (3), pp. 97-113. [in Ukrainian].

Developery na rynku Ukrainy [Developers at the Ukrainian market]. Retrieved from : http://www.kyivmiskbud.ua/upload/files. [in Ukrainian].

Yak inozemni investytsii formuiut rynok nerukhomosti v Ukraini [How do foreign investments form the Ukrainian market?]. Retrieved from : http://forbes.ua/ua/opinions/1404511-yak-zakordonni-investiciyi-formuyut-rinok-neruhomosti-v-ukrayini. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Н. Ордуэй ; пер. с англ.  – Москва : Дело Лтд, 1997. – 425 с.
 2. Економічна енциклопедія : у трьох томах / Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. – Т. 3. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
 3. M. Bryx Redefinicja rynku nieruchomości, Nieruchomości, C. H.Beck, 2006, 2, s. 32-33.
 4. Kucharska-Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Warszawa, 2006.
 5. Kalus S. Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości, Warszawa, 2002.
 6. Wschodnioeuropejska Fundacja Nieruchomości, Sesja planowania strategicznego. Raport, Kraków, 16-18.04.2013 r., Świat Nieruchomości, Nr. 4., 2013, s. 35-36.
 7. Єфіменко І. А. Інституалізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці. – [Електронний ресурс] / І. А. Єфіменко. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64. (дата 10.08.17). ­– Назва з екрану.
 8. Проблеми законодавчого регулювання ринку нерухомості України. Оф. сайт Рахункової палати України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10252811. (дата 10.08.17). ­– Назва з екрану.
 9. Рудінська О. В. Аналіз інвестиційної привабливості економіки України з позицій кон’юнктури на ринку нерухомості / О. В. Рудінська. – Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. – 2015. – № 14. – Вип. 3. – С. 97-113.
 10. Девелопери на ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.kyivmiskbud.ua/upload/files. (дата 10.08.17). ­– Назва з екрану.
 11. Як іноземні інвестиції формують ринок нерухомості в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/ua/opinions/1404511-yak-zakordonni-investiciyi-formuyut-rinok-neruhomosti-v-ukrayini. (дата 10.08.17). ­– Назва з екрану.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998