DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177077

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Н. Л. Кусик, М. С. Шатковська

Анотація


У статті розглядаються обліково-аналітичні аспекти управління кредиторською заборгованістю підприємства. Розглядаються питання забезпечення релевантною обліково-аналітичною інформацією прийняття рішень щодо кредиторської заборгованості підприємства. Визначається, що аналіз кредиторської заборгованості займає провідну роль в моделі управління кредиторською заборгованістю підприємства. Доводиться, що процес формування основних напрямків підвищення ефективності управління кредиторською заборгованістю повинен враховувати фактор обмеженості обліково-аналітичного забезпечення, варіативність методик та процедур аналізу кредиторської заборгованості підприємства. У статті представлено систематизацію складових компонентів системи обліково-аналітичного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Звертається увага на необхідність управління кредиторською заборгованістю саме на основі її аналізу. Базуючись на дослідженні міжнародного досвіду та пропозиціях закордонних науковців, запропоновано методику аналізу кредиторської заборгованості підприємства.


Ключові слова


аналіз; забезпечення управління; зобов’язання; кредиторська заборгованість; методика; методи; обліково-аналітичний аспект; облік; оцінка; показники; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Shatkovska, M. S. (2019). Upravlinnia kredytorskoiu zaborhovanistiu na osnovi yii analizu [Management of accounts payable on the basis of its analysis]. Materialy Х Mizhnarodnogo kruglogo stolu «Aktualʹni sotsialʹno-ekonomichni ta pravovi problemy rozvytku Ukrainy ta yiyi regioniv» (10 travnya 2019 roku, m. Odesa) / MON Ukrainy; ONU im. I.I. Mechnykova. Abstracts of X International Round Table "Current Socio-Economic and Legal Problems of Ukraine and its Regions Development" (May 10, 2019, Odesa) / MES of Ukraine, Mechnikov ONU. Odesa: OFFSETiK, Pр. 177-180. [in Ukrainian].

Ivanilova, O. S. (2009). Ekonomika pidpryemstva [Business Economics]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/sbp/sbp_u/sbp_119_u.htm [in Ukrainian].

Khokhlov, M. P. & Korniyenko O. S. (2017). Upravlinnya debitorskoiu ta kredytorskoiu zaborhovanistiu pidpryemstva [Management of accounts receivable and payables of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryemstvamy. – Business Economics and Management, Vol. 10, Pp. 402 - 407. [in Ukrainian].

Sharapa, O. (2016). Osoblyvosti ekonomichnoho analizu kredytorsʹkoyi zaborhovanosti pidpryemstva [Features of the economic analysis of accounts payable of the enterprise]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal. – International scientific journal, Vol. 4, pp. 91-101. [in Ukrainian].

Fridson, M. & Alvarez, F. (2002). Financial statement analysis: a practitioner’s guide. John Wiley & Sons, Inc.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шатковська М. С. Управління кредиторською заборгованістю на основі її аналізу. Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів: матеріали Х Міжнародного круглого столу, 10 травня 2019 р. / відповід. ред. Н.Л. Кусик; ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса: ОФФСЄТіК, 2019. С. 177 – 180.


Іванілова О. С. Економіка підприємства: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 787 с.


Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/sbp/sbp_u/sbp_119_u.htm. (дата звернення: 22.07.2019).


Хохлов М. П., Корнієнко О. С. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 10. С. 402 - 407.


Шарапа О. М. Особливості економічного аналізу кредиторської заборгованості підприємства. Міжнародний науковий журнал. 2016. Вип. 4. С. 91 - 101.


Fridson M., Alvarez F. Financial statement analysis: a practitioner’s guide: teach. tool. 3-d edition. John Wiley & Sons, Inc. 2002. 396 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998