DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177084

СТРАТЕГІЧНА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

Ю. О. Морщавка

Анотація


У статті розглядаються питання щодо, які пов’язані з  обґрунтуванням стратегічної суб’єктивності державного інституційного регулювання видавничої галузі національної економіки. Досліджено основана мета державного регулювання національної економіки. Визначені процеси державного регулювання, на яких формуються заходи державної інституційної підтримки у видавничій галузі. Запропонована систематизація форм державного інституційного регулювання видавничої галузі, яка враховує відповідні критерії. Сформовані основні принципи державного інституційного регулювання видавничої галузі. Розроблено структуровану систему державного інституційного регулювання видавничої галузі. З’ясовано та обґрунтовано, що стратегічна суб’єктивність державного інституційного регулювання видавничої галузі повинна забезпечити галузеву стратегію розвитку  у сучасних там майбутніх умовах функціонування у національному макроекономічному середовищі країни. Виокремлені основні взаємопов’язані компоненти стратегічної суб’єктивності державного регулювання видавничої галузі.  


Ключові слова


видавничий процес; видавнича справа; макроекономічне середовище; національна економіка; стратегія; розвиток; видавнича галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii: monohr. [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization: monograph]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

Murakhovskyi, A. (2015). Derzhavne rehuliuvannia u sferi vydavnychoi spravy [State regulation in the field of publishing]. Visnyk Knyzhkovoi palaty. – Bulletin of the Book Chamber, 2, pp. 3-8. [in Ukrainian].

Melnyk, Yu. M. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady rehuliuvannia rozvytku promyslovosti u natsionalnii ekonomitsi : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of regulation of industrial development in the national economy: monograph]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Григор'єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: моногр. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.


Мураховський А. Державне регулювання у сфері видавничої справи. Вісник Книжкової палати. 2015. № 2. С. 3-8.


Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія.  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.


Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Херсон : Гринь Д.С., 2016. 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998