DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177085

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

О. К. Гілко

Анотація


У сучасних умовах управління суб’єктом господарювання знаходиться в залежності від великої кількості умов: зовнішніх та внутрішніх, які пов’язані з функціонуванням та формуванням головної ланки державного господарства. В статті доводиться те, що розуміння цього особливо важливо при переході до ринкових відносин, коли структурна перебудова усієї системи управління виробництвом спрямована, передусім, на її адаптацію до нових економічних умов, організаційного, правового, господарського механізму, системи цінностей.

З цієї причини дослідження умов, що відіграють важливу роль в організаційному формуванні та розвитку системи управління, які базуються в дослідженні зв’язку серед її компонентів (внутрішні), а також між організацією і її зовнішнім середовищем (зовнішні змінні), виступає невід’ємною частиною рішення поставлених завдань.


Ключові слова


структурно-функціональна підготовка; управлінський персонал; інтелектуальний капітал; ринковий механізм; корпоратизація економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazilevych, V. D. (2016). Intelektualna vlasnist [Intellectual Property]. Kyiv: Znanna [in Ukrainian].

Karlof, B. (2011). Delovaia stratigia [Business strategy]. Moskva: Ekonomika. [in Russian].

Kuznietsov, E. A. & Kuznietsova, Z. V. (2017). Aktualizatsiia pryntsypiv upravlinskogo konstytutsionalizmu profesiinoi systemy menedzhmentu. [Actualiztion of principles of managerial constitutionalism of management professional system]. Aktualni problemi ekonomiky i menedzhmentu : teoriia, innovatsii ta suchasna praktyka. Monografiia. – Actual problems of economy and management : theory, innovations and modern practive. Monograph. Kherson : OLDI PLYUS. [in Ukrainian].

Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohiia professionalizatsii upravlinskoi diialnosti v Ukraini : Monohrafiia [Methodology of managerial activities professionalization in Ukraine : Monograph]. Kherson : OLDI PLYUS. [in Ukrainian].

Nikiforenko, V. H. (2016). Intelektualnui kapital yak skladova ekonomichnoi bezpeky pidpriemstva [Intellectual capital as a component of economic security of the enterprise]. Visnyk ekonomiki transportu i promislovosti. – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 56, pp. 58-67. Retrieved from: http://btie.kart.edu.ua/article/view/93311/89126 [in Ukrainian].

Obolenskyi, O. Y. (2013). Derzhavne upravliniia ta derzhavna slyzba: suchasni napriamy rozvytku [Public administration and civil service: current directions of development]. Odesa: AO Bahva. [in Ukrainian].

Shkurupiy, O. V. (2018). Inteliktualnyi kapital yak obektivna ekonomichna kategoria [Intellectual capital as an objective economic category]. Visnyk Donetskogo natsionalnogo universitety ekonomiki i torgivli im. M. Tugan-Baranovskogo. – Bulletin of Donetsk National University of Economics and Trade named by M. Tugan-Baranovsky, 71, pp. 121-134. Retrieved from: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8293-intelektualnij-kapital-yak-ob-yektivna- ekonomichna-kategoriya.html [in Ukrainian].

Shulga, Z. O. (2017). Intelektualnyi kapital yak obektivna ekonomichna kategoria [Intellectual capital as an objective economic category]. Visnuk Berdyanskogo universitetu menedzhmenta i biznesy. – Herald of the Berdyansk university of mnagement and business, 12, pp. 106-110. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник. Київ: Знання, 2016. 431 c.


Карлоф Б. Деловая стратегия / пер. с англ. В. А. Приписнов. Москва: Экономика, 2011. 239 с.


Шульга Ж. О. Інтелектуальний капітал як об’єктивна економічна категорія. Вісник  Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. Вип. 12. С. 106-110.


Актуальні проблеми економіки і менеджменту : теорія, інновації та сучасна практика. Монографія. Книга п’ята / за ред. Е. А. Кузнєцова. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 324 c.


Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.


Никифоренко            В. Г. Інтелектуальний капітал як складова економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/93311/89126 (дата звернення: 26.07.2019).


Оболенський О. Ю. Державне управління та державна служба: сучасні напрями розвитку. Одеса: АО БАХВА, 2013. 320 с


Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал як об’єктивна економічна категорія. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2018. № 71.  URL: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8293-intelektualnij-kapital-yak-ob-yektivna- ekonomichna-kategoriya.html (дата звернення: 26.07.2019).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998