DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177159

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Церковна

Анотація


У статті досліджено теоретичні аспекти логістичної діяльності у промисловому комплексі національної економіки. Досліджено та визначені характерні риси логістики у господарській діяльності промислового комплексу національного макроекономічного середовища.  Обґрунтовано, що у сучасних умовах розвитку національного промислового комплексу логістика виступає як ефективний механізм оптимізації існуючих витрат та забезпечення підвищення результативності управління на відповідних рівнях. Сформовані основні підходи до визначення логістичної діяльності у промисловому комплексі національної економіки. Виокремлені основні складові логістичної системи у макроекономічному середовищі. Визначені фактори, які впливають на ефективність діяльності макрологістичної системи у промисловості країни. Доведено, що необхідність оптимізації потокових процесів пов’язана із значним зростанням потреб як у суспільстві, так й в промисловому секторі, а також в суміжних сферах, що забезпечується проникненням аспектів логістичної діяльності у відповідні сектори національної економіки. 


Ключові слова


логістика; логістична діяльність; промисловий комплекс; національна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Borshch, V. I. & Sokolova, O. A. (2018). Innovatsiina model rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Innovative model of Ukrainian agricultural sector’s development]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka. – Market economy: modern management theory and practice. Vol. 17, Is­sue 3 (40). Pp. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383 [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борщ В. І., Соколова О. А. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Том 17. Вип. 3 (40). С. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383


Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти. Монографія / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Вип. 1 . Херсон : Гринь Д.С., 2016. 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998