DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177385

ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

О. Р. Павлович

Анотація


У статті розглядаються концептуальні основи розвитку інноваційного мислення та його впливу на професійну систему менеджменту. Визначаються головні риси інноваційного мислення в системі управлінської діяльності. Доводиться необхідність періодизації інноваційного розвитку менеджменту з метою більш точного визначення пріоритетів розвитку інноваційного мислення. Пропонується концепція пріоритетного інноваційного розвитку професійної системи менеджменту. Визначаються особливості впливу інновацій на систему менеджменту в період епохи модерну. Розглядається інтелектуальна модель компонентів управлінської майстерності і місце в ній інноваційного мислення. Звертається увага на необхідність розвитку інноваційної парадигми менеджменту, яка формує новий світогляд професійної підготовки та практичної діяльності управлінських кадрів. Визначається необхідність розвитку системи лідерства третього покоління на основі нових людських цінностей, переконань, уяви і очікувань. Доводиться необхідність зміни формату і змісту менеджмент-освіти. Визначаються параметри процесу професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Звертається увага на необхідність розвитку управлінської науки із врахуванням бази наукового, аналітичного і практичного характеру розвитку управлінської діяльності. Приводяться приклади розвитку інноваційного мислення в системі професіоналізації управлінської діяльності в Україні.   


Ключові слова


інноваційне мислення; концепція пріоритетів інноваційного розвитку менеджменту; ефективність і результативність менеджменту; якість менеджменту; періодизація менеджменту в епоху модерну; система лідерства; модель інноваційної майстерності; інноваційна пар

Повний текст:

PDF

Посилання


Brabander, L. & Aini A . ( 2017 ). Dumai poza chablonamy : innovatsiina paradygma kreatyvnosti v biznesi [Think beyond patterns : an innovation paradigm of creativity in business]. Kyiv : Fors Ukraina. [in Ukrainian].

Goulman, D. (2013). Emotsionalnyi intilekt v biznese [Emotional intelligence in business]. Moskva : Mann, Ivanov i Farberov. [in Russian] .

Dzhankins, R. (2016). Iskusstvo krativnogo myshleniia [The art of creative thinking]. Moskva : Azbuka Biznesa , Azbuka – Attikus. [in Russian].

Druker, P. (2014). Effektivnyi rukovoditel [The effective manager]. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber ; Eksmo. [in Russian].

Kammings, S. (2010). Rekonstruktsia strategii [Reconstruction of strategy]. Kherson : Izdatelstvo Gumanitarnyi center. [in Russian].

Klouson, D. (2017). Liderstvo tretego urovnia : vzgliad v glubinu [Level three of leadership : a look into the deep ]. Moskva : Alpina Pablisher. [in Russian].

Kuznetsov, E . A. (2017). Kontseptsia priorotetiv innovatsiinogo rozvytku profesiinoi systemy menedzmentu [Concept of priorities for the innovative development of professional management system ] . Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktuchni acpektu : Monograph . Kherson : Gryn, pp. 15-32. [in Ukrainian].

Kuznetsov, E. A. (2017). Metodolohiia professionalizatsii upravlinskoii dialnosti v Ukraini [Metodology of professional management in Ukraine ]. Kherson : Oldi plus. [in Ukrainian].

Kuznetsov, E. A. (2018). Kontseptsia integralnoi yakosti professiinoi systemy menedzmentu [The concept of integral quality of professional management] . Visnyk ONYU I . I. Mechnykova. – Bulletin of Odessa national Mechnikov University, Vol. 23, Issue 7 (72), pp. 126-130. [in Ukrainian].

Meerovych, M. (2018). Technologiia tvorcheskogo myshleniia [The technology of creative thinking]. Moskva: Alpina Pablisher. [in Russian].

Mitsberg, G. ( 2008). Trebuetsia upravlentsi, a ne vypuskniki MBA. Zhestkii vzgliiad na miagkuiu praktiku upravleniia I sistemu podgotovki menedgerov [Requires managers, not graduates from MBA. The hard look at soft management practices and manager training]. Moskva : ZAO “Olimp – Biznes”. [in Russian].

Pro innovatsii. 10 naikrashchykh statei z Harvard Business Review (2018). [About innovations. 10 best papers from Harvard Business Review]. Kyiv : Vyd. hrupa KM-BUKS. [in Ukrainian].

Florida, R. (2016). Kreativnyi klass. Liudi, kotorye sozdaiut budushee [The creative class. People, who create the future]. Moskva : Mann, Ivanov i Farber. [in Russian].

Khemel, G. (2013). Budushee menadzmenta [Future of management ]. Moska : Izdatelstvo “Best business books”. [in Russian].

Shumpeter, I. A. (2008). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia. Kapitalizm, sotsializm i demokratiia [Theory of economic development. Capitalizm, socialism and democracy]. Moskva : Eksmo. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брабандер Л. де, Айні А. Думай поза шаблонами: інноваційна парадигма креативності в бізнесі ; пер. з англ. Т. Семигіної. Київ: Форс Україна, 2017. 368 с.


Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе ; пер. с англ. А. П. Исаевой.  Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 512 с.


Джанкинс Р. Искусство креативного мышления  ; пер. с англ. П Миронова. Москва : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2016. 432 с.


Друкер, Питер, Ф. Эффективный руководитель  ; пер. с англ. О. Чернявской. 4-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2014. 240 с.


Каммингс С. Реконструкция стратегии ; Пер. с англ. Харьков : Изд-во Гуманитарный центр, 2010. 560 с.


Клоусон Д. Лидерство третьего уровня: взгляд в глубину ; Пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2017. 519 с.


Кузнєцов Е. А. Концепція пріоритетів інноваційного розвитку професійної системи менеджменту. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К. В., д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Херсон: Грінь Д.С., 2017. С. 15-32.


Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.


Кузнєцов Е. А. Концепція інтегральної якості професійної системи менеджменту. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія «економіка», 2018. Т. 23. Вип. 7 (72). С. 126-130.


Меерович М., Шрагина Л. Технология творческого мышления.  Москва : Альпина Паблишер, 2018. 506 с.


Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров ; Пер. с англ. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 544 с.


Про інновації. 10 найкращих статей з Harvard Business Review ; Пер. з англ. Г. Ровенскіх. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 192 с.


Флорида Р.  Креативный класс. Люди которые создают будущее ; пер. с англ. Н. Яцюк; [науч. Ред. Р. Хусаинов].  Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2016. 384 с.


Хэмел Г. Будущее менеджмента. Москва : Издательство «BestBusinessBooks», 2013. 276 с.


Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва : Эксмо, 2008. 864 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998