ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • О. О. Шеремет Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177423

Ключові слова:

фактори, стратегія, розвиток, стратегічні цілі, моделювання, харчова промисловість, макроекономічне середовище

Анотація

У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до класифікації факторів, які впливають на формування ринкових стратегій у харчовій промисловості. Науково обґрунтовано, що фактор є вагомою обставиною в управлінських процесах харчової промисловості, а значимість відповідних факторів управління визначається встановленими цілями управління. Для забезпечення стабільного розвитку суб’єктів харчової промисловості організація виробничої діяльності повинна бути передусім максимально адаптована до умов мінливого внутрішнього та зовнішнього середовищ з урахуванням впливу відповідних факторів. Досліджені теоретико-методологічні підходи до класифікації факторів, які дозволяють  відокремити відповідні групи чинників. Запропоновано сучасну інтерпретацію класифікаційних ознак факторів впливу, яка ґрунтується на багатоаспектності теоретико-методичних  підходів до обґрунтованого визначення та класифікації факторів, які мають цілеспрямований вплив на виробничу діяльність суб’єктів харчової промисловості. Розроблено схему адаптації виробничої діяльності суб’єкта харчової промисловості до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Визначені основні причини, які викликають необхідність формування принципово нової ринкової  стратегії або внесення суттєвих змін у діючу стратегію розвитку суб’єктів харчової промисловості. Запропоновано виділити три етапи диверсифікаційних процесів у виробничій діяльності суб’єктів харчової промисловості: перепрофілювання, реформування та трансформація, які забезпечують реалізацію ринкових стратегій у суб’єктів галузі.

Посилання

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : Monohrafiia [Theoretical-methodological and practical principles of the research of the system of management of the results of activity of an industrial enterprise]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].

Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization: monograph]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-05

Як цитувати

Шеремет, О. О. (2019). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(2(42), 171–185. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177423

Номер

Розділ

Статті