ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ТА ТОРГОВОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Є. Масленніков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Ю. Мельник Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).226923

Ключові слова:

фінансова стійкість, активи, капітал, зобов’язання, управління, неплатоспроможність

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади управління фінансово-економічною стійкістю та розвитком підприємств готельно-ресторанної та торгової сфери. У статті запропонована структуризація факторів, що впливають на забезпечення фінансової стійкості підприємств готельно-ресторанної та торгової сфери. Визначені фактори, які зумовлюють неефективність системи управління підприємств готельно-ресторанної та торгової сфери.   Досліджено процес банкрутства підприємств готельно-ресторанної та торгової сфери та визначені основні причини його неплатоспроможності. Розглянуто основні стадії фінансової кризи підприємств готельно-ресторанної та торгової сфери.

Біографії авторів

Є. Масленніков, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри менеджменту та інновацій

Ю. Мельник, Одеська національна академія харчових технологій

доктор економічних наук, професор,

доцент кафедри обліку та аудиту

Посилання

Господарський кодекс України. Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15.01.2021).

Податковий кодекс України. Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. Дата оновлення: 01.01.2020 р. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.01.2021).

Кодекс України з процедур банкрутства. Кодекс України № 2597-ХІІІ від 18.10.2018 р. Дата оновлення: 17.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (дата звернення: 15.01.2021).

Альтман Э. Равновесие и экономический рост. Москва : Прогресс, 1997. 411 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 519 с.

Бланк І. А. Фінансова стратегія підприємства. Київ : Ника-Центр, 2006. 520 с.

Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці [моногр.]. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.

Maslennikov E. I. Strategic assessment of the financial sustainability of the industrial enterprise. Економіка: реалії часу. 2014. № 6 (16). С. 111-115. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/111-115.pdf. (дата звернення: 15.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті