СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Радченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. Лагодієнко Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).226925

Ключові слова:

охорона здоров’я, конкурентоспроможність, система управління, глобалізація

Анотація

У даній статті розглянуто доцільність реформування системи управління охорони здоров’я та наведено стратегічні завдання політики щодо запровадження міжнародних стандартів права громадян на медичну допомогу. Основною метою дослідження є визначення сучасного стану та сутності стратегії як основи наукових стратегічних досліджень, які б забезпечували системний підхід до аналізу явищ та процесів, що відбуваються в соціально-економічних системах, на прикладі національної системи охорони здоров’я, а також для моделювання динамічного бачення довгострокових перспектив суспільного розвитку медичної галузі в умовах глобалізації.

Біографії авторів

О. Радченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук,

доцент кафедри менеджменту та інновацій

В. Лагодієнко, Одеська національна академія харчових технологій

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

Посилання

Баєва О. В. Менеджмент охорони здоров’я. Київ : МАУП, 2009. 560 с.

Бюджетний простір для системи охорони здоров’я в Україні : програмний документ для підтримки діалогу щодо підготовки бюджетуна 2021 рік. Програмний документ щодо охорони здоров’я № 20/01. 2020. 27 с. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/463872/UKR-Budgetary-space-for-health-ukr.pdf (дата звернення: 29.01.2021).

МОЗ України : Що було, є і буде. URL: https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf (дата звернення: 09.01.2021).

Єлісєєва О. К. Сучасний стан оцінювання регулювання медичної галузі. Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць XIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики (2015 р.). Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. С. 26-29.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page (дата звернення: 07.01.2021).

Зима І. Я. Визначення напрямів реформування управління сферою охорони здоров’я на основі опитування експертів. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 1. 2018. с. 28˗35.

Мачуга Н.З. Маркетинг медичних послуг крізь призму якості. Вісник Хмельницького національного університету. № 5/3. 2012. С. 69-72.

Медяник Д. І. Особливості ефективності управління закладами охорони здоров’я. Наукові записки. № 19. 2016. С. 23˗29.

Носулич Т. М. Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позицій сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. № 4. 2013. С. 195˗201

Швидка О. Б. Еволюція комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства. Вісник Харківської державної академії культури, № 29. 2010. С.50˗58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті