КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Автор(и)

  • Т. Чернявська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).227013

Ключові слова:

креативність, креативне мислення, креативний потенціал, особистість, бізнес-діяльність

Анотація

  У статті досліджено креативне мислення менеджерів та креативний потенціал особистості. Визначено, що серед способів активації внутрішніх резервів людини, найбільш дієвим представляється розкриття, розвиток і затвердження природної креативності життєутворюючої спрямованості як генетичній даності, яка закладена в організмі і знаходиться в ньому спочатку. Виявлено, що креативність особистості в бізнес-діяльності є однією з головних умов успіху в створенні інноваційних продуктів та послуг. Встановлено, що креативне мислення менеджерів можна розвивати, наприклад, за допомогою психологічного тренінгу інноваційного мислення, гнучкого мислення і спілкування, асертивної поведінки. Наведено основні шляхи розвитку креативного мислення менеджерів, а саме цілеспрямоване моделювання бізнес-ситуацій, при яких учасники тренінгу постійно стикаються з необхідністю застосовувати наявні знання, уміння та навички.

Біографія автора

Т. Чернявська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор психологічних наук, професор

професор кафедри диференціальної і спеціальної психології   

Посилання

Амблер Т. Практический маркетинг ; Пер. с англ. Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 1999. 400 с.

Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. Москва : ИЦ «Академия», 2002. 320 c.

Гогац А., Мондехар Р. Бизнес + креатив: Преодолеть невидимые барьеры ; пер. с англ. Минск : Гревцов Паблишер, 2007. 344 с.

Джадкинс Р. Искусство креативного мышления ; пер с англ. Москва : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикс. 2016. 432 с.

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности Санкт-Петербург : Питер, 2011. 448 с.

Кехо Д. Подсознание может все! ; Пер. с англ. 4-е изд. Минск : ООО «Попурри», 2002. 176 с.

Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. Москва, 1984. 335 с.

Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики ; Пер. с англ. Санкт-Петербург : Издат. группа «Евразия», 1997. 430 с.

Моляко В. О. Психологічна проблема творчого потенціалу людини. Наука і освіта. 2007. № 4-5. С. 115–118.

Муздыбаев К. Психология ответственности. Ленинград : «НАУКА», 1983. 240 с.

Практический интеллект / Р. Дж. Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. 272 с.

Пузеп Л. Г. Психологические механизмы развития креативной личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии». Красноярск, 2006. 23 с.

Роменець В. А. Психологія творчості. Київ : Либідь, 2004. 288 с

Чернявська Т. П. Маркетингове мислення – психологічний механізм ефективного бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2004. Вип. 16. С. 313-317.

Чернявська Т. П. Розвиток креативності суб’єктів бізнес-діяльності. Наук. вісник Південно-укр. нац. пед. університету імені К.Д. Ушинського. 2010. № 7. С. 57-64.

Чернявская Т. П. Психология успешности личности в бизнесе: [монография]. – Одесса: Астропринт, 2010. 288 с.

Barron F. Putting creativity to work In: Sternberg R., Tardif T. (eds.). The nature of creativity. Cambridge : Cambridgе Press, 1988. Pp. 76-98.

Guilford J. P. Some misconceptions regarding the measurement of creative talent. Journal of Creative Behaviour. 1971. V. 5. Pр. 77-93.

Torrance E. P. Empirical validation of criterion referenced indicators of creative ability through a longitudinal study. Creative Child and Adult Quarterly. 1981. V. 6. Pр. 136-140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті