ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ 2020 РОКУ

Автор(и)

  • Я. Гончаренко Одеський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).227018

Ключові слова:

туристична галузь, фактори розвитку, критерії впливу, туристичний потенціал

Анотація

 У статті зроблено спробу систематизувати ключові фактори розвитку вітчизняної туристичної галузі. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на зростання, або навпаки, скорочення обсягів туристичного ринку. Розглянуто чинники, що в найбільшій мірі впливають на сучасний стан міжнародного та національного туризму. А також, окреслено фактори, що сприяють подоланню існуючих кризових явищ у галузі.

Біографія автора

Я. Гончаренко, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук,

викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организаций. Москва : Финансы и статистика, 2006. 200 с.

Азарян О. М., Жукова Н. Л. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу : монографія. Донецьк : Вид-во ДонМУ, 2002. 241 с.

Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія. Львів : ІРД НАН України, 2006. 288 с.

Герасимчук З., Глядіна М. Регіональна політика розвитку рекреаційної сфери: механізми формування та реалізації: монографія. Луцьк : Надстир’я, 2006. 161с.

Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доп. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с.

Цьохла С. Ю. Систематизація факторів розвитку туристичної індустрії. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Том 22(61). 2009. № 2. С. 373-380.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті