КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ ДІЮЧИХ УМОВ ТА ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

Автор(и)

  • Н. Погореленко Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Ukraine
  • В. Коваль Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).227606

Ключові слова:

малий та середній бізнес, кредит, регуляції, відсоткова ставка, термін кредитування, компенсація, стимулювання, звітність, ефект

Анотація

Статтю присвячено визначенню основних детермінант банківського кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних умовах, аналізі діючих умов кредитування та аналізі державних регуляцій з підтримки бізнесу. Розвинуто підходи щодо підвищення ефективності складових   Державної програми доступних кредитів, реалізація яких  призведе не тільки до зниження потенційного ризику банкрутства підприємства-позичальника, посилення ефекту від запроваджених регуляцій держави, а й забезпечить відповідний результат в частині стимулювання діяльності та підтримки малого та середнього бізнесу.  

Біографії авторів

Н. Погореленко, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

доктор економічних наук, доцент

В. Коваль, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

магістр 1 курсу

Посилання

Версаль Н. Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №1. С. 182-194.

Вовчак О. Д., Миськів Г. В. Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи. Вісник Національного банку України. 2015. № 3. С. 35–39

Волкова Н.І., Свірідова К.Д. Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 55-62.

Донець О. Б. Банківська стратегія кредитування малого і середнього бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 686–690.

Донець О. Б. Напрями активізації банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 3. C. 205–209.

Донець О. Б. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу. Регіональна економіка та управління : Науково-практичний журнал. Запоріжжя, 2015. № 1. С. 53–58.

Донець О.Б. Кредитування малого і середнього бізнесу : дис. …. кандидата екон. наук (доктора філософії) : 08.00.08 / Унів. держ. фіск. служби. Ірпінь, 2017. 259с.

Іванов С.В., Захарченко Н.В., Швецова А.А. Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні. Економічний простір. 2015.№ 104. С. 20-27.

Корнилюк Р.В., Корнилюк А.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №24. С. 43-50.

Панцир С., Когут А. Політика підтримки МСБ: доступ до фінансово-кредитних ресурсів. Київ : Європейський інформаційно-дослідний центр, 2015. 17 с.

Руда О.Л., Турчик М.М. Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2018. №10. С. 1-7.

Стрілець В.Ю. Зарубіжний досвід кредитування малого та середнього бізнесу. Бізнес-Інформ. 2019. №3. С. 44-50.

Романишин В.О., Уманців Г. В., Сясько І. В. Активізація кредитування суб`єктів малого та середнього підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №22. С. 70-77.

Юркевич О. М. Галабурда О. А., Завінський А. І. Шляхи залучення капіталу для малого та середнього бізнесу. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 18 листоп. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 532–535.

Огляд банківського сектору. Національний банк України URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BR12_ua.pdf?v=4 (дата звернення 28. 11. 2020).

Панцир С.І., Шуміхін С.В., Різніченко К.М. Зелена книга політики підтримки підприємництва внутрішньо переміщених осіб. Київ: Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. 79 с.

Підтримати малий бізнес. Як Україна відстала від світу. Веб-сайт Еспрессо ТВ. URL: https://espreso.tv/article/2017/07/11/malyy_seredniy_bizne (дата звернення 28. 11. 2020).

Статистика фінансового сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (дата звернення 28. 11. 2020).

Державна програма підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Веб-сайт 5-7-9 gov.ua. URL: https://5-7-9.gov.ua/ (дата звернення 28. 11. 2020).

Основний бюджет Державної програми 5-7-9% незабаром буде збільшено до 4 млрд. гривень. Веб-сайт Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039405-budzet-derzprogrami-579-zroste-do-4-milardiv-minekonomiki.html (дата звернення 28. 11. 2020).

«Доступних кредитів» за перший рік видано на 17,4 млрд грн. Веб-сайт Фінклуб. URL: https://finclub.net/ua/news/dostupnykh-kredytiv-za-pershyi-rik-vydano-na-17-4-mlrd-hrn.html (дата звернення 28. 11. 2020).

Сич О.А., Волос І.І. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Молодий вчений. 2018. №2 (54). С. 421-423.

Кількість банків в Україні (2008-2021). Веб-сайт Індекс Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/ (дата звернення 28. 11. 2020).

Садовничий В. (2020). Что происходит с программой «Доступные кредиты 5-7-9%. URL: https://finclub.net/infografika/chto-proiskhodit-s-programmoj-dostupnye-kredity-5-7-9.html (дата звернення 28. 11. 2020).

Програма «Доступные кредиты 5-7-9%»: новые условия и старые проблемы. Веб-сайт Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/credits/articles/popytka-nomer-pyat-novye-usloviya-deshevogo-kreditovaniya-579/(дата звернення 28. 11. 2020).

Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%. Веб-сайт Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/2020/10/10/53774902/ (дата звернення 28.11. 2020).

Уряд вніс зміни в умови Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_vnis_zmini_v_umovi_derzhavnoi_programi_dostupni_krediti_5-7-9-2477 (дата звернення 28.11. 2020).

Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 1 липня 2014 року, № 1555-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text (дата звернення: 28.11.2020).

Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 28.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті