ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • В. Руммо Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • Ю. Работін Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

Ключові слова:

модель, матриця, ефективність, технологія, система, потужність, потенціал, оцінка

Анотація

Стаття присвячена розробці удосконаленого інформаційно-аналітичного забезпечення проектування кількох варіантів виробничих процесів у харчовій промисловості, які реалізуються як при однакових, так і різних варіантах набору технологічно спеціалізованих структурних підрозділів підприємства. Під час вибору варіанту безпекоорієнтованого розвитку виробничої системи використані критерії мінімуму фінансових витрат, мінімуму часових витрат, максимального завантаження структурних підрозділів. Для вирішення задач формування віртуального безпекоорієнтованого розвитку виробничих систем на підприємствах, які знаходяться у складі сітьової організаційної форми, надано алгоритм оцінки потенційних партнерів на основі аналога багатофакторної матричної моделі. Спочатку кожний потенційний партнер оцінюється за характеристиками технологічної відповідності та виробничої потужності. Наступним етапом кожний потенційний партнер оцінюється за характеристиками поточного завантаження і виробничої потужності, а потім за характеристиками технологічного рівня і виробничого потенціалу. Для комплексної оцінки кожного технологічного партнера визначається позиція за матрицями відповідності, завантаження, ефективності та відноситься до однієї з визначених десяти груп.

Біографія автора

В. Руммо, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економічної теорії

та фінансово-економічної безпеки

Посилання

Балан О. С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери: монографія. Одеса : BMВ, 2014. 420 с.

Басюркіна Н. Й. Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки: монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2013. 414 с.

Захарченко В. И., Халикян Н. В. Бизнес-планирование фирмы: учебное пособие. 4-е издание. Одесса : Наука и техника, 2008, 112 с.

Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Москва : Филин, 1996. 272 с.

Колосов А. М., Колосова К. А., Штапаук Г. П. Управління стійкістю підприємства: монографія. Старобільськ : Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 336 с.

Лысенко Ю. Г. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике: монография. Донецк : Юго-Восток, 2009. 350 с.

Новаківський І. І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія. Львів : Львівська політехніка, 2016. 316 с.

Петрович Й. М. Організування промислового виробництва: підручник. Київ : Знання, 2009. 328 с.

Про затвердження положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу. Постанова КМ України. Урядовий кур’єр, 2016. № 243. С. 12.

Саліхова О. Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації. Статистика України, 2019. № 4 (87). С. 65-71.

Спиридонов О. В. Формирование оптимальных структур производственных систем. Машиностроитель. 2003. № 11. С. 32-35.

Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження). За редакцією Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2008. 321 с.

Теорії конкуренції та практики визначення конкурентоспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку: колективна монографія. Відп. ред. В. І. Захарченко. Одеса : Фенікс, 2020. 196 с.

Harvey J. Modern Economics. 7th edition. London: Macmillan Business, 1998. 548 p.

Опубліковано

2021-03-24

Номер

Розділ

Статті